Thứ 7, 04/02/2023, 16:16[GMT+7]

Xem xét cho thôi chức vụ 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Thứ 3, 20/12/2022 | 21:07:47
480 lượt xem
Do vi phạm khuyết điểm và gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bị quyết định cho thôi các chức vụ đang giữ…

Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. (Ảnh: minh họa)

Trước đó, 3 vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nêu trên đã bị Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Phạm Bình Minh ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Vào chiều 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã họp, thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xét xét, quyết định cho thôi chức vụ đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên.

Căn cứ kết luận số 967-KL/TU, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật theo Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và sau khi xem xét đơn của các cá nhân, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất quyết định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho các ông: Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác.

Cho ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác.

Cho ông Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Trước đó, do liên quan đến vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021; khiển trách Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Cá nhân ông Võ Ngọc Thành, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo nhandan.vn