Thứ 4, 08/02/2023, 17:31[GMT+7]

Kiến Xương: Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022

Thứ 4, 21/12/2022 | 17:04:44
3,582 lượt xem
Ngày 21/12, Thường trực Huyện ủy Kiến Xương tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 của huyện đạt 13.291 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện giảm còn 2,08%, giảm 0,38% so với cùng kỳ năm 2021…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương tiếp tục đoàn kết, tìm giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra; chú trọng công tác phát triển đảng viên; quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khuyến khích xây dựng các mô hình nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, phát triển khai thác các nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện…

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình trong cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương).

Sau kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022.

Phạm Hưng

(Đài TT-TH Kiến Xương)