Chủ nhật, 05/02/2023, 10:37[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ 4, 28/12/2022 | 16:57:27
1,074 lượt xem
Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội và gần 2.500 đại biểu tại các điểm cầu. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố...

Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giám sát, phản biện xã hội trong tình hình mới; phát huy nhiều hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự chuyển biến căn bản, rõ rệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Từ nội dung của Chỉ thị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định rõ, cụ thể 3 nội dung chỉ đạo gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát huy dân chủ ở cơ sở; Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân; Đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có vị trí, vai trò quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc kiểm soát, giám sát quyền lực của Nhà nước đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định “MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Việc thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội cũng chính là việc làm thiết thực để thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Chỉ thị 18-CT/TW là cơ sở chính trị vững chắc để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, trực tiếp là giám sát, phản biện xã hội nhằm đáp ứng kỳ vọng của Đảng và mong đợi của nhân dân…

Sau hội nghị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Lương Thế Lộc
(MTTQ tỉnh)