Thứ 7, 04/02/2023, 12:24[GMT+7]

Tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp

Thứ 2, 02/01/2023 | 12:09:03
577 lượt xem
Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đi vào nền nếp, trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Video: TIEU_DIEM_SO_121.mp4?_t=1672636072

 Nhóm phóng viên