Thứ 6, 03/02/2023, 19:58[GMT+7]

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ 5, 05/01/2023 | 18:35:35
1,110 lượt xem
Chiều ngày 5/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đạt kết quả toàn diện. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy từ khối đến cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện tạo được sự chuyển biến tốt. Trong năm đã thành lập mới 4 chi bộ cơ sở và kết nạp được 205 đảng viên mới; công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan; đã triển khai đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; tập trung triển khai việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ bước đầu đã khắc phục được những hạn chế tồn tại trong các kỳ sinh hoạt đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tăng cường phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tập trung thực hiện linh hoạt các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường; nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã thích nghi nhanh trong điều kiện mới, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục bám sát các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, triển khai kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động, tập trung các nguồn lực tạo bước chuyển biến trong sản xuất kinh doanh, đưa các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 41 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Thu Thủy