Thứ 7, 04/02/2023, 12:06[GMT+7]

Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn

Thứ 6, 06/01/2023 | 15:26:43
4,116 lượt xem
Sáng ngày 6/1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2028. Tới dự có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong năm qua, trên cơ sở bám sát các nội dung Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2028 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, nhà trường đã tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo lộ trình. Trong đó, tập trung cử các giảng viên đi học nâng cao về trình độ về lý luận chính trị; cụ thể hóa chương trình bồi dưỡng đối tượng 4 theo nhóm đối tượng học, xây dựng và thực hiện 3 chương trình bồi dưỡng mới theo chức danh; đẩy mạnh xây dựng văn hóa trường Đảng thông qua việc tổ chức hội thảo cấp trường về chủ đề “Nâng cao văn hóa công vụ, hướng đến xây dựng văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Thái Bình giai đoạn hiện nay” và nâng cao chất lượng các hoạt động giảng dạy, chuyên môn, quản lý, phục vụ, các hoạt động văn hóa, thể thao trong cán bộ, viên chức và học viên. Mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung; tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 3 hội thảo khoa học cấp trường, xuất bản 4 bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; bổ sung, chỉnh sửa một số quy chế, quy định, quy trình bảo đảm phù hợp yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý thực tế; nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị theo dự án tổng thể được phê duyệt bảo đảm yêu cầu đạt chuẩn mức 1 trong năm 2024.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới từng cá nhân, từng khoa, phòng của nhà trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các tiêu chí, xác định rõ nội dung nào chưa đạt từ đó có phương án hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng trực tiếp trao đổi, gợi ý một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để xây dựng Trường Chính trị tỉnh sớm trở thành trường chính trị chuẩn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

  Đào Quyên