Thứ 7, 28/01/2023, 19:59[GMT+7]

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu

Thứ 6, 06/01/2023 | 15:30:56
7,772 lượt xem
Đó là một trong những nội dung quan trọng được triển khai tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Thanh tra Chính phủ tổ chức vào sáng ngày 6/1. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo toàn ngành bám sát định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính, 22.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; kiến nghị xem xét xử lý hành chính 3.530 tập thể, 8.619 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 451 vụ với 295 đối tượng. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 382.491 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 284.897 vụ việc; 316.747/385.768 đơn các loại đủ điều kiện xử lý; giải quyết 22.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 88,8%.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2023, ngành thanh tra phấn đấu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt hơn 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt hơn 90%. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị toàn ngành thanh tra bám sát định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và được dự luận xã hội quan tâm. Chủ động đổi mới trong tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Tập trung nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời, có tính khả thi cao, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tham nhũng, tiêu cực. Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, gắn với công tác dân vận. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua cho 17 tập thể đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành thanh tra năm 2022.

Trịnh Cường