Chủ nhật, 29/01/2023, 03:16[GMT+7]

Thông qua kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 19

Thứ 6, 06/01/2023 | 20:04:50
1,420 lượt xem
Chiều ngày 6/1, đoàn giám sát số 631 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 1/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tiếp tục rà soát lại các nội dung trong báo cáo bảo đảm sát với yêu cầu của đoàn giám sát và đề cương ban hành. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 21, Quy định số 19 gắn với việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy ở các tổ chức đảng. Quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ; tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí chi bộ kiểu mẫu ở các đơn vị đăng ký thực hiện và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngay sau cuộc giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện hiệu quả hơn về Kết luận số 21 và Quy định số 19.

                                                              Thu Thủy