Thứ 5, 09/02/2023, 18:28[GMT+7]

Vũ Thư: Gần 150 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thứ 3, 10/01/2023 | 15:26:42
3,318 lượt xem
Sáng ngày 10/1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023.

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Vũ Thư tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 10 - 14/1, gần 150 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng giúp các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương trau dồi kiến thức, phẩm chất đạo đức cũng như nâng cao trình độ chính trị, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện tốt hơn trong môi trường quân ngũ.

Quỳnh Lưu