Thứ 4, 24/07/2024, 09:40[GMT+7]

Xây dựng, chỉnh đốn đảng là yếu tố quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng

Thứ 5, 09/02/2023 | 16:02:49
1,568 lượt xem
Sáng 9/2, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Hội thảo được diễn ra nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tham gia tham luận, thảo luận tập trung vào các nội dung: nhận diện chính xác, đầy đủ các biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các nguyên nhân cụ thể dẫn đến từng biểu hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội thảo. 

Các đại biểu đã thảo luận những vấn đề trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của thành phố; tập trung vào các vấn đề tồn tại từ các nhiệm kỳ trước đây đến nay chưa giải quyết dứt điểm; dấu hiệu “chùng lại” của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ... Các ý kiến tập trung làm rõ thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân cụ thể theo tinh thần nhìn thẳng, nhìn thật; sát với thực tiễn của thành phố nói chung và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói chung.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận trên, Hội thảo còn tập trung thảo luận về những vấn đề đặt ra; những yêu cầu, giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý phát triển thành phố trong bối cảnh, điều kiện mới…

Bên cạnh đó, các đại biểu đã chỉ ra các giải pháp khả thi, hiệu quả để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá các ý kiến, tham luận tại hội thảo có nhiều cách tiếp cận khác nhau, có chiều sâu về lý luận, thực tiễn cho thấy tinh thần trách nhiệm, tình cảm đối với Đảng, tính nghiêm túc và tâm huyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Từ các bài tham luận, ý kiến, Hội thảo tiếp tục khẳng định từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đưa dân tộc ta có được cơ đồ, vị thế, uy tín như hôm nay.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Có được điều đó, trước hết có nhiều yếu tố, trong đó có thể khẳng định, qua mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng đều đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh. Đây là yếu tố quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đặt 5 trụ cột lên hàng đầu: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực và đạo đức; chăm lo giáo dục cán bộ đảng viên để có lập trường, mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân; tuyệt đối chấp hành các quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; coi trọng kiểm tra giám sát, xem đây là công cụ hữu hiệu để phòng ngừa tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, từ hội thảo này các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận 21 của Ban Chấp hành trung ương Đảng gắn với Quy định 37 những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày