Chủ nhật, 26/03/2023, 00:42[GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 2, 20/02/2023 | 08:53:25
9,969 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đạt được những kết quả tích cực.

Diện mạo nông thôn mới xã Bắc Sơn (Hưng Hà).

Theo đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, 10 năm qua  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu, cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phản bác những luận điệu sai trái nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được duy trì thường xuyên với nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình thực tế ở mỗi địa phương.

Ông Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương cho biết: MTTQ các cấp trong huyện đặc biệt chú trọng tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống nhân dân. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

10 năm qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhân dân đã hiến hàng vạn mét vuông đất, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công để xây dựng đường giao thông và các công trình hạ tầng, đảm nhận tự quản hàng nghìn tuyến đường. Đến cuối năm 2019, Thái Bình hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí quốc gia. Hết năm 2022, toàn tỉnh có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Bùi Văn Nhuyên, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên (Thái Thụy) cho biết: Cùng với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), cấp ủy, chính quyền xã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đến năm 2022 đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kinh tế của địa phương phát triển ổn định, năm 2022 tăng trưởng 9,4%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36%. 

Ông Trần Văn Hoằng, thôn Duyên Nghĩa, xã Thụy Duyên chia sẻ: Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống điện - đường - trường - trạm, các nhà văn hóa của xã được đầu tư khang trang, kiên cố; chất lượng cuộc sống của người dân chẳng kém gì thành thị. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhiều năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn là lực lượng nòng cốt trong vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trong 10 năm đã vận động ủng hộ được số tiền trên 76,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ đã triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2.264 nhà “đại đoàn kết” trị giá gần 33 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 3.326 bệnh nhân nghèo, trị giá trên 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đấu nối nước sạch cho 3.536 hộ nghèo, trị giá trên 9,3 tỷ đồng; trao tặng trên 15.000 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá trên 3,4 tỷ đồng; thăm, tặng trên 100.000 suất quà nhân dịp lễ, tết, trị giá gần 29 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã ra lời kêu gọi, vận động toàn dân hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên 40 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền trên 16 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch.

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ các cấp đã chủ động nắm tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời. Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư; góp ý kiến vào các văn bản pháp luật, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của trung ương, tỉnh và các địa phương. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong 5 năm (2014 - 2018), MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức được 823 cuộc với 25 nội dung giám sát; tổ chức được 123 hội nghị phản biện trực tiếp và tham gia phản biện vào trên 700 dự thảo văn bản; từ năm 2019 đến nay thực hiện 32 nội dung giám sát và 11 nội dung phản biện xã hội. Nội dung giám sát, phản biện tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm và bức xúc, khó khăn tại cơ sở, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định tình hình tại các địa phương.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp thực hiện tốt chính sách về tôn giáo; tuyên truyền, vận động các tôn giáo chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quan tâm động viên, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các chức sắc, tín đồ tổ chức các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật; đề xuất giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo và vấn đề tôn giáo phát sinh tại cơ sở. Quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Mô hình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo công nghệ cao tại xã Phú Lương (Đông Hưng).

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đã ký kết, triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Công an tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; với Bộ đội Biên phòng tỉnh về “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia lực lượng phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở thông qua các tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra, tổ tự quản, tổ hòa giải; tăng cường xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở và bảo vệ chủ quyền biên giới biển của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 3.000 tổ tự quản, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an toàn giao thông; 290 mô hình xứ, họ đạo không ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội; 2.914 dòng họ văn hóa, không ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và duy trì hoạt động 154 tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới biển với 3.211 thành viên; 10 đội tàu thuyền tự quản an toàn vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền với 338 phương tiện và 732 thành viên; 4 bến bãi tự quản với 64 phương tiện và 325 thành viên...

Những kết quả MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã góp phần quan trọng củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mạnh Cường