Thứ 4, 29/03/2023, 13:58[GMT+7]

Đà Nẵng tìm giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới

Thứ 3, 21/02/2023 | 16:39:32
1,007 lượt xem
Ngày 21/2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến “Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến về “Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Tham dự hội nghị tại 70 điểm cầu, có hơn 4.000 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo chủ chốt các tổ chức cơ sở Đảng từ cơ sở đến thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã nâng cao nhận thức về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2022, số lượng kết nạp đảng viên tăng gần 25%; chất lượng, trình độ đảng viên mới ngày càng được nâng lên, 996 đảng viên mới kết nạp có trình độ đại học trở lên vào (trình độ đại học có 858 đảng viên, thạc sĩ có 129 đảng viên, tiến sĩ có 9 đảng viên). Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng có số đảng viên mới cao như Cảng Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, Huyện ủy Hòa Vang, Tổng công ty Điện lực Miền Trung... Tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ Đà Nẵng đạt 62.560 đồng chí, tăng hơn 3.800 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên tại một số ngành, lĩnh vực chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Số đảng viên kết nạp mới của nửa đầu nhiệm kỳ chỉ bằng gần 50% so với nửa đầu nhiệm kỳ trước…

Hội nghị đã nghe hàng chục ý kiến tham luận của các đại biểu, nhất là ở cấp cơ sở mạnh dạn chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên của thành phố hiện nay. Trong đó, phân tích, đánh giá về nguồn phát triển đảng viên; các nhóm lĩnh vực, khu vực có tiềm năng với số lượng quần chúng ưu tú lớn cần tập trung để tạo nguồn…; xác định rõ đối tượng cần ưu tiên tập trung để tạo nguồn, như lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, trong các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các đối tượng là sinh viên, bộ đội xuất ngũ.

Đồng thời, các đại biểu nêu những phương pháp, cách làm hay trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; các vấn đề trong công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục; các cơ chế, chính sách, nguồn lực cần thiết cho việc phát triển đảng viên; các tiêu chí, tiêu chuẩn xét chọn kết nạp đảng viên mới vừa bảo đảm số lượng và chất lượng đảng viên; các vấn đề về công tác quản lý đảng viên sau kết nạp, nhất là về việc sinh hoạt của đảng viên tại các chi, đảng bộ ngoài khu vực nhà nước và khu dân cư.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và cảm ơn các ý kiến tham gia hết sức thẳng thắn và trách nhiệm của đại biểu.

Những hạn chế, khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên mới do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu thuộc về nguyên nhân chủ quan; đó là việc đề ra chỉ tiêu phát triển hằng năm tại các đơn vị chưa sát với Nghị quyết đề ra, chủ yếu dựa trên dự báo khả năng thực hiện trong năm; chưa xác định, đánh giá được nguồn phát triển đảng viên trong từng khu vực, từng đối tượng cụ thể; các hoạt động phong trào chưa có nhiều đổi mới nên chưa thu hút được đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia, dẫn đến khó khăn trong tìm kiếm, tạo nguồn; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm công tác vận động, phát triển đảng viên; có trường hợp cấp ủy chưa nắm vững quy trình, thủ tục kết nạp đảng nên hồ sơ chưa bảo đảm, cá biệt có trường hợp chưa làm tốt công tác thẩm tra, xác minh nên dù đã hoàn tất quy trình nhưng vẫn không thể kết nạp; công tác quản lý, giáo dục đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, chưa kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, để xảy ra vi phạm…

Để tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn phát triển đảng viên trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ngay sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng trong toàn thành phố triển khai thực hiện 5 giải pháp cụ thể.

Trước hết, các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cần quán triệt, thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và của mỗi đảng viên theo phương châm: “Nắm chắc nguồn, dễ làm trước, khó làm sau, phát triển đảng viên bảo đảm số lượng lẫn chất lượng”. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, bắt đầu từ năm 2023.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung tiến hành rà soát nguồn phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng để làm cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp từng lĩnh vực và từng nhóm đối tượng. Trước mắt, tập trung vào một số đối tượng và lĩnh vực cụ thể, như cán bộ thôn, tổ dân phố, người dân tại địa bàn dân cư; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, nhất là với đội ngũ giáo viên, y, bác sĩ, dược sĩ, người làm việc trong ngành giáo dục, y tế; Người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, người lao động; quân nhân xuất ngũ…

Thứ ba, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng. Bám sát các hướng dẫn của Trung ương để kịp thời triển khai việc đổi mới, điều chỉnh nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng, nhất là xác định tính đúng đắn, động cơ vào Đảng; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Thứ tư, cần đặc biệt coi trọng công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường công tác giáo dục, quán triệt về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đảng viên nhằm tránh trường hợp đảng viên mới kết nạp không nắm hết các quy định dẫn đến vi phạm các quy định, nguyên tắc của Đảng.

Triển khai số hóa dữ liệu thông tin của các tổ chức đảng, đảng viên; triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; nghiên cứu các giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp đối với tổ chức đảng ở địa bàn có nhiều đảng viên từ nơi khác đến tạm trú, ở khu công nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân; thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức sinh hoạt đảng theo tổ đảng đối với một số nội dung phù hợp ở chi bộ có đông đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc thường xuyên rà soát, định kỳ báo cáo về tình hình đảng viên nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt đảng, đảng viên bỏ sinh hoạt đảng...

Thứ năm, các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các cấp ủy cấp dưới tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Định kỳ hằng năm tổ chức tổng kết, đánh giá công tác phát triển đảng viên để kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

Mỗi cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở cần xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên phù hợp đặc điểm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, cùng với Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương đề ra.

Theo nhandan.vn