Thứ 7, 01/04/2023, 11:14[GMT+7]

Hải Dương tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Thứ 6, 24/02/2023 | 16:29:32
362 lượt xem
Ngày 24/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2023, và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022).

Năm 2022, qua đánh giá chất lượng, Đảng bộ tỉnh Hải Dương có 137 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 20, 4%); 478 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 71,3%); 56 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 8,3%).

Tuy nhiên, phong trào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ở một số nơi chưa bền vững; một số tổ chức cơ sở đảng không giữ được thành tích liên tục để được cấp trên khen thưởng; số đảng bộ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen, Cờ thi đua những năm gần đây chiếm tỷ lệ thấp trong số các tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc năm 2022.

Để phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2023 thật sự đi vào nề nếp, hiệu quả, khắc phục được những tồn tại thiếu sót, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu:

Các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chú trọng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cam kết của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện các nội dung đăng ký việc đột phá, sáng tạo của các cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu.

Tổ chức đảng các xã, phường, thị trấn tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tập trung lãnh đạo phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và các biểu hiện tiêu cực khác; thực hiện tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chú trọng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp động viên đội ngũ đảng viên, công nhân và người lao động tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chính sách đối với người lao động.

Tổ chức đảng trong các đơn vị quân đội, công an coi trọng gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật; góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba, 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba tặng 6 đồng chí nguyên là lãnh đạo và lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen 44 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023; tặng Cờ thi đua cho 10 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu; tặng Bằng khen 119 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày