Thứ 2, 27/03/2023, 23:32[GMT+7]

Quảng Nam khai trừ Đảng 3 cán bộ xã liên quan việc cấp “bìa đỏ” trái quy định

Thứ 4, 01/03/2023 | 12:04:07
404 lượt xem
Quảng Nam thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 cán bộ xã liên quan đến việc lập khống hồ sơ, ký hồ sơ đề nghị xét, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho công dân trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trụ sở xã Tam Mỹ Đông, nơi có nhiều cán bộ bị kỷ luật liên quan đến xét, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Quang Khánh cho biết, ngày 28/2, tại Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành) nhiệm kỳ 2005-2010, 2015-2020; Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2005-2010, 2015-2020; Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy xã Tam Mỹ Đông nhiệm kỳ 2005-2010, 2015-2020 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; vi phạm quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, đảng viên lập khống hồ sơ, ký hồ sơ đề nghị xét, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân trái quy định của pháp luật, vi phạm Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai sửa đổi năm 2013.

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2005-2010, 2015-2020 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc phối hợp, kiểm tra hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành ban hành quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân trái quy định của pháp luật.

Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện chưa nghiêm Quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc phối hợp, kiểm tra lập hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân trái quy định của pháp luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về tập thể Đảng ủy xã Tam Mỹ Đông, Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành, Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Núi Thành và một số cá nhân liên quan.

Những vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức đảng và các cá nhân được kiểm tra gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật bị khởi tố, làm ảnh hưởng không tốt đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Núi Thành; gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và các cá nhân liên quan đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy xã Tam Mỹ Đông nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Bùi Văn Thông, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Mỹ Đông.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Phan Đình Phùng, đảng viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Mỹ Đông (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,nguyên công chức địa chính Xây dựng xã Tam Mỹ Đông); Ngô Văn Phú, đảng viên (nguyên công chức Địa chính Xây dựng xã Tam Mỹ Đông) và Lê Ánh Vôn, đảng viên (nguyên nhân viên hợp đồng Địa chính Xây dựng xã Tam Mỹ Đông).

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh cho biết, cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy xã Tam Mỹ Đông nhiệm kỳ 2005-2010, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2005-2010; các đồng chí: Nguyễn Minh Khả, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành; đồng chí Trần Đình Minh, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Minh Khanh, đảng viên (nguyên nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020; Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí: Trương Văn Trung, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành; Bùi Thiên Năm, nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Lê Thị Tố Linh và Nguyễn Thị Hạ, đảng viên, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Núi Thành.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Tiết 1.2.2, Điểm 1.2, Mục III Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: "Tổ chức đảng có thẩm quyền bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật, đối chiếu kết quả với thời hiệu xử lý kỷ luật nếu đã quá thời hạn theo quy định thì tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm không bị xử lý kỷ luật, nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các tổ chức có liên quan xem xét, xử lý kỷ luật hành chính và kỷ luật đoàn thể đối với các đảng viên vi phạm theo quy định.

Theo nhandan.vn