Chủ nhật, 26/03/2023, 00:48[GMT+7]

Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đồng Nai phải là những người không tham nhũng

Chủ nhật, 05/03/2023 | 11:14:55
945 lượt xem
Ngày 4/3, Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký Quyết định số 21-QĐ/TU ngày 27/2/2023, Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ngày 24/9/2022. (Ảnh minh họa)

Quyết định gồm 3 chương, 32 điều, quy định tiêu chuẩn áp dụng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ba cấp tỉnh, huyện, xã, từ chức danh cao nhất là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyết định cũng quy định đối với các chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (Giám đốc) các công ty trực thuộc tỉnh, người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Theo đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là những người không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm.

Cán bộ quản lý, lãnh đạo còn phải là những người công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo; có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ.

Quy định nêu rõ, các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đối với các chức danh còn lại, quyết định quy định rõ tiêu chuẩn phải có để được đảm nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu, căn cứ vào các tiêu chuẩn của Quyết định số 21, các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ được phân cấp quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của ngành, đơn vị, địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, cùng Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này.

Theo nhandan.vn