Thứ 3, 28/03/2023, 06:29[GMT+7]

Kiến Xương: Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở

Chủ nhật, 05/03/2023 | 23:06:09
640 lượt xem
Xác định tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng bộ huyện Kiến Xương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung xây dựng, thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch với những giải pháp mang tính đột phá.

Đảng viên Chi bộ thôn Đồng Vân, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Đảng bộ xã Bình Định có 13 chi bộ với 439 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và tham gia sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt tình hình thực tế và giúp cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. 

Đồng chí Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định cho biết: Đảng bộ xã luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, chú trọng tự phê bình và phê bình. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đề ra; phân tích rõ những việc làm được, chưa làm được để bàn bạc, thảo luận tìm giải pháp khắc phục và đề ra nhiệm vụ trong tháng tới sát với thực tế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng tại cơ sở. Toàn xã đã quy vùng, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất trên 1.100 tấn thóc giống đạt giá trị trên 10,4 tỷ đồng; hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hiện đại, áp dụng công nghệ cao như mô hình sản xuất nấm rơm, mô hình trồng rau quả trong nhà màng, mô hình nuôi cá ao bán nổi đều cho hiệu quả cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Đảng bộ đang tập trung vào nhiệm vụ thực hiện nghị quyết chuyên đề phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu hoạch cây khoai tây vụ đông trên diện tích chuyên màu ở xã Vũ Lễ (Kiến Xương).

Đồng chí Hoàng Huy Tấp, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lễ cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ xã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo xây dựng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực tạo không khí phấn khởi, hăng say thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kết quả trong năm 2022 xã đã xây dựng được 5 mô hình dân vận khéo tiêu biểu về quy vùng sản xuất, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Toàn xã đã có 4 vùng sản xuất lúa hàng hóa với 160ha có đầu ra ổn định và 23ha chuyên trồng cây màu 3 vụ/năm. Đồng thời, đã huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, đường nội đồng, đường trong khu dân cư để phấn đấu hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Kết quả đánh giá, phân loại cuối năm 2022, trong tổng số 449 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở Kiến Xương có 90 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 318 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 38 chi bộ hoàn hành nhiệm vụ, 3 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn huyện có 60 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 11 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 45 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được những kết quả trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các TCCSĐ vững mạnh toàn diện. Trong đó chú trọng xây dựng từng chi bộ vững mạnh, thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi công vụ. Tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. Cùng với đó tổ chức tốt hội nghị quán triệt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của TCCSĐ và của chi bộ để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, qua đó thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tập thể, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác. Từ đó các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Với những giải pháp đồng bộ, năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ được nâng lên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nhiều việc khó, điểm nghẽn của huyện được giải quyết, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, hầu hết các chỉ tiêu của huyện trong năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thu Thủy