Thứ 7, 25/03/2023, 23:36[GMT+7]

Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt

Thứ 5, 09/03/2023 | 08:21:54
546 lượt xem
Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức đan xen, để đạt được các mục tiêu đề ra, bám sát Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm, tích cực đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo cơ sở để tỉnh bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã An Khê (Quỳnh Phụ).

Phát huy nội lực

Nhằm phát huy nội lực góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”. Hội nghị được kết nối với 282 điểm cầu trong toàn tỉnh. Thông qua hội nghị đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương Thái Bình, ý chí, nghị lực của người Thái Bình. Từ đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy các giá trị văn hóa, con người để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thái Bình thành tỉnh phồn vinh, hạnh phúc.

Theo đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiền Hải: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chuyên đề ngay từ đầu năm tạo điều kiện để các địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người thành những mục tiêu cụ thể, gắn với nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong kế hoạch công tác năm, từ đó nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả đóng góp vào thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung, tinh thần chuyên đề năm 2023 vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị, coi đây là động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng đến những mục tiêu, kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Cán bộ, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Trà (Tiền Hải) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đối thoại để tháo gỡ “điểm nghẽn”

Để kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn”, lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ ra những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng nhận thức được những tồn tại, hạn chế ở cơ quan mình để thẳng thắn rút kinh nghiệm, khắc phục. Đồng thời, động viên khơi dậy sự phát triển, đổi mới tư duy của mỗi cá nhân từ đó tạo sự chuyển biến tích cực nêu cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, tháo gỡ một cách thực chất những điểm nghẽn, nút thắt vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng phòng Đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt và trao đổi trong bối cảnh tình hình thực tiễn hiện nay là rất phù hợp, nhất là khi tỉnh đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tôi mong rằng hội nghị sẽ được duy trì tổ chức hàng năm để chúng tôi được trực tiếp trao đổi, chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như đội ngũ cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị cũng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại, trao đổi từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, người dân và doanh nghiệp. 

Đồng chí Đinh Trọng Xá, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Đến nay, Thường trực Huyện ủy đã nghe tất cả 37 xã, thị trấn báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp kịp thời tháo gỡ cho cơ sở. Đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng nông mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, chúng tôi đã tổ chức nghe 6 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023 báo cáo trong đó còn những khó khăn, vướng mắc gì sẽ cùng tháo gỡ để đạt được mục tiêu về đích trong năm 2023. Ngoài ra, chúng tôi giao rõ nhiệm vụ cho xã An Thái trong 6 tháng đầu năm phải về đích nông thôn mới nâng cao, 6 tháng cuối năm về đích nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại tới tháng 9/2023 phải hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ để huyện và tỉnh về thẩm định.

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân xã Tiến Đức (Hưng Hà) nâng cao thu nhập. Trong ảnh: Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của gia đình chị Trần Thị Nhàn cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà: Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện có sự đổi mới đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả cao với nhiều cách làm mới, sáng tạo; lãnh đạo huyện sâu sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại cơ sở; khi phát sinh những vướng mắc kịp thời tháo gỡ ngay từ cơ sở. Nơi nào tình hình khó khăn, phức tạp, Thường trực Huyện ủy trực tiếp về dự sinh hoạt với chi bộ để nắm bắt tình hình cũng như trực tiếp tuyên truyền, giải thích, ổn định tình hình, tháo gỡ khó khăn. Khác với các năm trước, năm 2023, chúng tôi chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện hoàn thành việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong 6 tháng đầu năm. Việc hoàn thành sớm sẽ giúp cấp ủy, chính quyền có thời gian giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, cuối năm tổng kết, đánh giá lại, chứ không phải chỉ làm cho xong, cho có. Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, Hưng Hà luôn xác định mọi việc làm phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân bởi chỉ khi dân hiểu, dân tin thì mọi việc triển khai mới thuận lợi.

Dù mới bước vào những tháng đầu của năm 2023 song sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thời gian qua đã “truyền lửa” quyết tâm, nhiệt huyết của các cấp, các ngành; lan tỏa được niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân sẵn sàng cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự phát triển của tỉnh. Đây chính là nền tảng quan trọng cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị để Thái Bình bứt phá vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đào Quyên