Thứ 6, 24/03/2023, 00:05[GMT+7]

Vũ Hội: Cần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng dự án

Thứ 5, 09/03/2023 | 16:13:35
835 lượt xem
Sáng ngày 9/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vũ Hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư làm việc với Đảng ủy xã Vũ Hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội xã Vũ Hội có bước phát triển. Tuy nhiên hạn chế là hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án còn nhiều hạn chế, gây khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã Vũ Hội vẫn tăng trưởng khá, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã đề ra.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và mỗi đảng viên của Đảng bộ xã Vũ Hội nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được; thẳng thắn, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, chính quyền xã Vũ Hội cần tạo sự đoàn kết, thống nhất, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, bứt phá vươn lên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt 100% các mục tiêu đã đề trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng dự án, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quỳnh Lưu