Thứ 3, 28/03/2023, 07:12[GMT+7]

Quảng Trị bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân

Thứ 5, 16/03/2023 | 15:03:30
457 lượt xem
Ngày 15/3, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ đạo tại Văn bản số 1016-CV/TU, gửi các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để triển khai thực hiện về việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Bí thư Chi bộ Khu phố 5, phường 5, thành phố Đông Hà (bên trái) tặng các ấn phẩm Báo Nhân Dân cho bạn đọc nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, thời gian qua việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các thông báo, chỉ thị trên, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị cần nâng cao hơn nữa nhận thức về tác dụng, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đưa việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phong trào đọc và nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trực thuộc. Kiểm tra, giám sát việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, sử dụng kinh phí đúng mục đích; bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Báo Quảng Trị...


Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành kênh thông tin chính thống, quan trọng đối với các cấp ủy đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần đắc lực trong việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước..


Tổ chức đảng phải có trách nhiệm mua và cấp báo, tạp chí của Đảng cho các chi bộ trực thuộc. Hằng năm, khi xem xét phân loại chi, đảng bộ phải lấy việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng làm tiêu chí để xem xét.

Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành kênh thông tin chính thống, quan trọng đối với các cấp ủy đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần đắc lực trong việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Quảng Trị thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập. Việc tổ chức quán triệt và thực hiện Thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư tại một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ và thường xuyên.

Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy đảng bố trí kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thiếu thường xuyên.

Văn bản số 1016 đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Theo nhandan.vn