Thứ 2, 05/06/2023, 05:57[GMT+7]

Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2023

Thứ 2, 27/03/2023 | 18:10:55
1,154 lượt xem
Ngày 27/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2023 với cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong các ban đảng của Tỉnh ủy, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị văn hóa, xã hội, giáo dục.

Lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I, các cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của ngành. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kế hoạch, quy chế, chương trình công tác, chương trình làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Hướng dẫn kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra một số tổ chức đảng còn thiếu khuyết, hoặc có sự thay đổi về tổ chức bộ máy trong thực hiện công tác cán bộ. Thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy tỉnh, hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động. Hoàn thành chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Duy trì nền nếp việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm ở các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm ổn định, đoàn kết.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giao ban.

Lãnh đạo Trường Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành. Bám sát chương trình kế hoạch công tác; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã xây dựng. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đăng ký theo chủ đề năm 2023. Chủ động xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh bằng các hình thức phù hợp bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ thực hiện. Xây dựng báo cáo tự giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức tập huấn một số nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2023. Đối với đơn vị còn khuyết thiếu cấp ủy, ủy ban kiểm tra chủ động xây dựng kế hoạch bổ sung kịp thời, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chủ động xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo (nếu có).
                                                             

  Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày