Thứ 7, 03/06/2023, 02:10[GMT+7]

Triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp tại huyện Tiền Hải

Thứ 6, 07/04/2023 | 17:15:42
3,764 lượt xem
Sáng ngày 7/4, tại Huyện ủy Tiền Hải, đoàn giám sát 753 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tổ chức triển khai kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải và đồng chí Bí thư Huyện ủy Tiền Hải.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, mốc thời gian giám sát là từ khi ban hành nghị quyết đến ngày 30/3/2023. Thông qua cuộc giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải và đồng chí Bí thư Huyện ủy Tiền Hải trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Thông qua cuộc giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải và đồng Bí thư Huyện ủy đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém (nếu có) và nguyên nhân từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đúng, thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ đó có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải phát biểu tại hội nghị.

Để cuộc giám sát bảo đảm chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các tổ chức, cá nhân được giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm bám sát nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện theo kế hoạch; quá trình giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Trong quá trình giám sát cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các địa phương, đơn vị.

 Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày