Thứ 3, 28/05/2024, 02:51[GMT+7]

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 7, 22/04/2023 | 21:43:54
6,088 lượt xem
Chiều ngày 22/4, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Báo Quảng Trị tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng 4) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Gần 400 đại biểu của 42 đoàn báo Đảng các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực tham gia.

Toàn cảnh hội thảo.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới. Nhờ đó nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, tác động của tình hình thế giới, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các trang mạng xã hội, các kênh thông tin của một số nước phương Tây tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, nhà nước, vì vậy, việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng cần chú trọng hơn. Đối với báo Đảng địa phương, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: một số thông tin đưa còn chậm, chưa kịp thời định hướng xã hội, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp; tính thuyết phục, sức chiến đấu của một số tác phẩm báo chí chưa cao, còn khô cứng, thiếu tính hấp dẫn; công tác định hướng nội dung, phương pháp đấu tranh chưa sắc bén, hiệu quả…

 Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo Đảng địa phương; đồng thời cho rằng: Tình hình mới hiện nay đòi hỏi báo chí cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở một cấp độ cao; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan báo chí trong việc cung cấp và định hướng thông tin; có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình báo chí; nâng cao kỹ năng tác nghiệp cho những cây bút bình luận chuyên sâu; hoàn thiện kỹ năng, tiếp cận nhanh các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp của người làm báo để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, có hàm lượng chất xám cao, có sức cuốn hút, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Lãnh đạo cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố tham dự hội thảo.

Thông qua hội thảo giúp các cơ quan báo Đảng trong và ngoài khu vực có thêm kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đào Quyên - Phương Chi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày