Thứ 2, 04/03/2024, 22:13[GMT+7]

Đảng ủy Quân sự thành phố: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Thứ 3, 09/05/2023 | 19:34:01
12,769 lượt xem
Sáng ngày 9/5, Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Bình tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các chi bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiến hành công tác dân vận, tuyên truyền đồng bộ, toàn diện, thực hiện có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn. Qua đó, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, khả năng “tự miễn dịch” của cán bộ, đảng viên trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đảng ủy đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ với chủ trương, giải pháp sát thực; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với các cơ quan tuyên truyền đăng tải hơn 750 lượt tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Minh Nguyệt