Thứ 5, 28/09/2023, 17:47[GMT+7]

Điểm sáng công tác phát triển đảng viên ở doanh nghiệp

Thứ 4, 31/05/2023 | 08:50:28
539 lượt xem
Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) là điểm sáng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân nhờ những cách làm sáng tạo.

Xí nghiệp May Hưng Hà triển khai nhiều phong trào thi đua thu hút người lao động tham gia, rèn luyện.

Nói đến công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp luôn cho rằng việc tạo nguồn kết nạp gặp khó khăn vì nhiều lý do: Doanh nghiệp chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ít có thời gian cho công tác đảng; đội ngũ công nhân không thiết tha phấn đấu vào Đảng mà chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập phục vụ cuộc sống... Thực tế là vậy, nhưng làm thế nào để kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng với phát triển sản xuất, kinh doanh là bài toán đòi hỏi tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải có quyết tâm cả trong tư duy và hành động. 

Bà Trần Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp May Hưng Hà chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định tổ chức đảng có mạnh thì nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới thực hiện thắng lợi. Vì thế, chúng tôi không tách bạch mà triển khai song song 2 nhiệm vụ này với mức độ quan trọng như nhau. Gặp khó ở đâu chúng tôi tìm cách tháo gỡ, giải quyết ở đó.

Bên cạnh tổ chức đảng, Xí nghiệp May Hưng Hà còn thành lập các tổ chức chính trị - xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên. Đây là đầu mối tập hợp người lao động và phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Hàng tháng, hàng tuần, thậm chí hàng ngày Xí nghiệp đều tổ chức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi tay nghề và thi năng suất cao. Công nhân đều hào hứng tham gia vì được động viên, khen thưởng, đánh giá tiêu chí để bình xét danh hiệu thi đua cuối năm. Đặc biệt, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp lựa chọn những đoàn viên xuất sắc trong phong trào thi đua để giới thiệu cho Chi bộ, Đảng ủy Xí nghiệp bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên.

Anh Nguyễn Văn Cường, công nhân Phòng nghiên cứu tổ chức sản xuất, Xí nghiệp May Hưng Hà cho biết: Tôi có một số sáng kiến, trong đó có đề tài thiết kế và sản xuất gá cữ thùa khuyết và đính 3 cúc tay áo veston xuất khẩu được Xí nghiệp ứng dụng vào sản xuất góp phần tăng năng suất lao động cho công nhân, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu cao về kỹ thuật và hạn chế tỷ lệ sản phẩm lỗi. Tôi thấy tham gia các phong trào thi đua của Xí nghiệp bản thân ngày càng nâng cao trình độ, tay nghề, thu nhập tăng lên và được bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Sự trưởng thành của tôi cũng như nhiều đảng viên khác đã truyền cảm hứng cho anh chị em công nhân thi đua phấn đấu.

Mặc dù quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nhưng trước đây mỗi năm Đảng ủy Xí nghiệp May Hưng Hà chỉ cử 3 - 5 quần chúng ưu tú đi tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị huyện tổ chức vì lo ảnh hưởng đến nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh. Năm 2022, được sự quan tâm của Huyện ủy Hưng Hà, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay tại doanh nghiệp, Đảng ủy Xí nghiệp đã lựa chọn cử 50 quần chúng ưu tú tham gia. 

Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Trần Thị Hương cho biết: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ngay tại doanh nghiệp giúp doanh nghiệp và người lao động chủ động về thời gian, hạn chế việc phải di chuyển, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có nguồn kết nạp đảng viên mới dồi dào, hàng năm Đảng ủy Xí nghiệp đều giao cho các chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu số lượng và phân công đảng viên theo dõi, hướng dẫn để kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú. Hiện nay, mỗi năm Đảng ủy Xí nghiệp kết nạp được từ 15 đảng viên mới trở lên. Sau kết nạp, các đảng viên mới tiếp tục được rèn luyện, đồng thời được giao nhiệm vụ đảm nhận các vị trí quản lý giúp họ trưởng thành hơn và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây chính là tấm gương để quần chúng noi theo và hình thành nếp nghĩ tích cực thi đua, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ Xí nghiệp May Hưng Hà có 3 chi bộ, 55 đảng viên. Với quy mô hơn 1.000 lao động, nguồn phát triển đảng viên của đơn vị còn rất lớn. 

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam cho biết: Cách phát triển đảng viên ở Xí nghiệp May Hưng Hà rất sinh động, thiết thực, hiệu quả. Sự bổ sung lực lượng đảng viên trẻ đã mang lại sức sức sống mới từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh đến xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Đây là một trong những mô hình đang được chúng tôi nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học để triển khai nhân rộng trong công tác xây dựng Đảng ở khu vực doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một mục tiêu phấn đấu của người lao động bên cạnh tập trung sản xuất giỏi để có thu nhập cao.

Khắc Duẩn