Thứ 5, 05/10/2023, 01:50[GMT+7]

Hiệu quả từ mô hình xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ 3, 06/06/2023 | 16:06:25
547 lượt xem
Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, từ năm 2022 đến nay, các chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao năng lực, vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Video: 060623_-_HIEU_QUA_XAY_DUNG_MO_HINH_CHI_BO_KIEU_MAU.mp4?_t=1686042272

Thu Thủy – Anh Dân