Thứ 7, 30/09/2023, 22:08[GMT+7]

Thái Thụy nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”

Thứ 7, 29/07/2023 | 18:07:58
3,535 lượt xem
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thái Thụy triển khai rộng khắp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, tạo sự lan tỏa rộng khắp mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Video: 290723-THAI_THUY_-_DAN_VAN_KHEO_2.mp4?_t=1690628398

 Đào Quyên - Anh Dân - Tiến Đạt