Thứ 2, 11/12/2023, 06:42[GMT+7]

Khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ mới

Thứ 6, 22/09/2023 | 09:04:51
2,447 lượt xem
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị trí trên các lĩnh vực.

Các chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi cấp tỉnh được biểu dương, khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thái Bình cho biết: Nhằm đưa Chỉ thị số 21-CT/TW đi vào chiều sâu, các cấp hội phụ nữ ở thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với 4 phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và phong trào thi đua. Hội còn quan tâm xây dựng các mô hình theo các tiêu chí phù hợp với thực tế tại cơ sở. Cùng với đó, các cấp hội luôn chủ động khi được mời tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị các biện pháp trong xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em… Đến nay, toàn thành phố có 413 mô hình, câu lạc bộ với 18.250 thành viên tham gia, có 39.042 cán bộ, hội viên tham gia các mô hình tiết kiệm với số tiền hơn 18 tỷ đồng,  hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng xây 11 ngôi nhà cho gia đình hội viên; các cấp hội giúp 197 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo...

Tại huyện Hưng Hà, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW có nhiều chuyển biến tích cực; vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao; đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng về số lượng và chất lượng. 

Bà Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà cho biết: Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 24,4%, tăng 9,8% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 2 đồng chí nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy xã là 15,31%, tăng 1,97%, trong đó có 5 đồng chí nữ tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn. Toàn huyện có 20 đồng chí nữ là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể. Các cấp hội trong huyện đã tổ chức triển khai 35 lớp về phòng, chống bạo lực gia đình; 35 chuyên đề phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; thành lập 98 mô hình hũ gạo tình thương, 10 mô hình lợn nhựa tiết kiệm, 195 mô hình cặp lá yêu thương...

Theo bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, hội LHPN các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện; xây dựng chương trình hành động của các cấp hội tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các cấp hội thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chủ động, hiệu quả trong đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; trong việc hỗ trợ phụ nữ và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Các cấp hội đã tổ chức các hoạt động thiết thực tạo điều kiện để phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; đặc biệt chủ động tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ hội, cán bộ nữ; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. 

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh: Trong 5 năm, 8 huyện, thành phố đã có 662/1.160 cán bộ nữ được đào tạo về lý luận chính trị. Có 31/74 cán bộ nữ được đào tạo về chuyên môn. Cấp cơ sở: có 576/1.222 cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và 303/767 cán bộ nữ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn. Các cấp hội đã tham mưu giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp Đảng 3.109 đảng viên nữ, chiếm 67,9% tổng số đảng viên được kết nạp. Tổ chức hội các cấp đã giúp 1.342 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã và 49 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý; phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp mở các lớp học nghề cho 7.240 lao động, giới thiệu, tìm tạo việc làm cho trên 21.600 lao động nữ.

Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phụ nữ trong tình hình mới, Hội LHPN tỉnh xác định, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW. Hội LHPN các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tham mưu cấp ủy đảng về công tác phụ nữ; tham mưu, đề xuất các cấp ủy làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo môi trường cho phụ nữ phát triển, đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực.

Xuân Phương