Thứ 5, 07/12/2023, 00:19[GMT+7]

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao ban công tác xây dựng Đảng quý III

Thứ 3, 26/09/2023 | 17:40:09
1,353 lượt xem
Chiều ngày 26/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban cụm quý III với các tổ chức cơ sở đảng trong cụm văn hóa, xã hội và giáo dục.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cụm văn hóa, xã hội và giáo dục gồm 17 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 đảng bộ, 3 chi bộ cơ sở với gần 2.000 đảng viên. Trong quý III, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị trong cụm đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III của tỉnh. Đa số các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức xây dựng đảng, quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát luôn được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị. 

Thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để có phương án xử lý kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phối hợp với các cơ quan liên quan có các hình thức chia sẻ, cung cấp thông tin, đề ra các giải pháp tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, từ đó đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023.

Thu Thủy