Thứ 6, 08/12/2023, 13:12[GMT+7]

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"

Thứ 4, 27/09/2023 | 08:30:29
1,163 lượt xem
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" tập trung các quan điểm, kết quả, bài học kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, đồng thời đề cập nhiều giải pháp, cách làm mới, hiệu quả. Trong đó, chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã góp phần tạo chuyển biến tích cực.

Trung ương, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Chính phủ có quyết tâm chính trị rất cao trong phòng chống, đấu tranh với tham nhũng, nhưng xuống đến địa phương, nhất là ở cơ sở, lại chậm chuyển biến.

Khi đúc kết những bài học, kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư đã nhắc tới việc vẫn còn tình trạng"trên nóng dưới lạnh". Đó là một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhiều lúc, nhiều nơi chưa thật sự vào cuộc quyết liệt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả phòng chống tham nhũng chưa triệt để, nhất là tại cơ sở. Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh với mong muốn đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các địa phương trong cuộc chiến cam go này. Nhiều thế lực thù địch khi đó lợi dụng, chống phá cho rằng việc thành lập là "không cần thiết, chỉ tốn tiền của dân", chỉ là cách làm "giả tạo", vẽ ra câu chuyện "ta đánh ta"…

Nhưng thực tế đã chứng minh, việc thành lập các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là giải pháp đúng, hiệu quả. Chỉ qua hơn một năm hoạt động, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố đã trực tiếp tiến hành gần 150 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã rà soát, đưa 600 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn, nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý…

Tại tỉnh Yên Bái, sau khi thành lập Ban Chỉ đạo, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh quyết liệt hơn. Tỉnh tiếp tục đưa nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và kế hoạch thanh tra của các cơ quan nhà nước. Tỉnh tích cực triển khai các giải pháp kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong nội bộ nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Không chỉ chuyển biến tại cấp tỉnh mà tinh thần kiên quyết, quyết liệt còn lan tỏa xuống các huyện, xã, thị trấn. Tại huyện Yên Bình, các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách, công khai thu chi các khoản đóng góp của nhân dân. Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong huyện làm tốt công tác giám sát trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, qua việc giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở; phối hợp giải quyết đơn thư, đồng thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử vụ việc theo quy định. Thông qua từng vụ việc cụ thể, Hội đồng nhân dân huyện đã giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế thiếu sót. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn và yêu cầu giải trình làm rõ những kiến nghị, phản ánh của cử tri quan tâm... Những đổi mới trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của huyện Yên Bình được nhân dân ủng hộ và đánh giá cao.

Đồng tình với nhận định của Tổng Bí thư về một số hoạt động của các ban chỉ đạo cấp tỉnh còn hạn chế, cần tiếp tục phải khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động, nhiều cán bộ, nhân dân huyện Yên Bình (Yên Bái) cho rằng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tại địa phương không ngừng nâng cao tính chiến đấu cao; chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải luôn luôn gương mẫu, quyết liệt; tự soi, tự sửa; nói đi đôi với làm; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Có như vậy mới khắc phục được triệt để tình trạng "trên nóng dưới lạnh" đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

 Lý Thế Vinh, Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy  Yên Bình (Yên Bái).

Theo: nhandan.vn