Thứ 3, 05/12/2023, 03:43[GMT+7]

Tiền Hải nhân lên các chi bộ kiểu mẫu

Thứ 5, 28/09/2023 | 09:40:35
1,301 lượt xem
Việc triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Tiền Hải thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, sát thực tiễn, tạo nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Video: 28923-TIEN_HAI_NHAN_LEN_CHI_BO_KIEU_MAU.mp4?_t=1695863930

 Đào Quyên - Anh Dân