Thứ 3, 05/12/2023, 02:56[GMT+7]

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn, thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng

Thứ 5, 28/09/2023 | 16:35:25
1,175 lượt xem
Sáng ngày 28/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu, phân tích, giải đáp tình huống nghiệp vụ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn, thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng thực hiện việc tiếp đảng viên, công dân và giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên nhìn chung bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục, quy trình, phương pháp và đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với đảng viên, tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật đã cơ bản được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, việc tiếp đảng viên, công dân và giải quyết tố cáo của đảng viên, công dân đối với tổ chức đảng và đảng viên còn diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp chưa đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tình trạng vi phạm kỷ luật, xử lý kỷ luật và khiếu nại kỷ luật có xu hướng ngày càng tăng. Công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng thời gian qua ở nhiều nơi thiếu nghiêm minh, không khách quan, chưa đúng đắn, kịp thời, gây bức xúc đối với tổ chức đảng và đảng viên, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh: Việc thực hiện đề tài khoa học nhằm mục đích để thấy được ưu điểm, khuyết điếm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp đảng viên, công dân, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Qua hội thảo sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để có những giải pháp thực hiện hiệu quả. Đồng chí cũng gợi mở những kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề xuất các giải pháp để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những giải pháp, kinh nghiệm quý, bài học hay từ thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng.

Thu Thủy