Thứ 7, 09/12/2023, 18:20[GMT+7]

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 3, 03/10/2023 | 15:41:17
1,678 lượt xem
Sáng ngày 3/10, cụm thi đua số 2 gồm ban tổ chức tỉnh ủy các tỉnh: Thái Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình và trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy các tỉnh trong cụm.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

9 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã phát động, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả toàn diện. Nổi bật là đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; kịp thời tham mưu chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý năm 2023 theo Quy định số 96 ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị. Công tác tham mưu xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, gương điển hình tiên tiến; kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện. Thái Bình cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả đề án về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ theo định kỳ từ ngày 3-5 hàng tháng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân; kịp thời chia sẻ và gợi mở các phương án, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị trong ngành tổ chức xây dựng Đảng của Thái Bình luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong cụm đã trao đổi những kinh nghiệm trong công tác: xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng và bảo vệ đội ngũ cán bộ; phân công cán bộ về dự sinh hoạt với chi bộ tại cơ sở; tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kinh nghiệm triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của tỉnh Thái Bình…

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Các thành viên trong cụm thi đua thống nhất nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 là: tích cực trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua; đồng thời tổ chức tốt các cuộc trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương trong cụm... từ đó phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành.

Mạnh Cường