Thứ 7, 02/12/2023, 12:25[GMT+7]

Công tác tuyên giáo tiếp tục có nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn cơ sở

Thứ 4, 04/10/2023 | 15:12:09
1,130 lượt xem
Đó là một trong những kết quả được nêu trong hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2023 diễn ra vào sáng ngày 4/10.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Quý III/2023, công tác tuyên giáo đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh triển khai  toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn cơ sở, thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của ban tuyên giáo các cấp, các ngành, đơn vị đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền bảo đảm kịp thời với nhiều hình thức phong phú. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc nắm bắt tình hình tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn được tăng cường, chủ động hơn. Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chuyên đề của trung ương, của tỉnh. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.  

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo tiếp tục tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, nhất là ở cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ. Rà soát lại toàn bộ chương trình kế hoạch công tác năm để sớm hoàn thành và chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2024. Bám sát định hướng của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để chủ động tham mưu bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, hiệu quả. Chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của đảng, của cấp ủy; chủ động nắm và dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tập trung vào các địa bàn phức tạp; trọng điểm, qua đó kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, không để hình thành điểm nóng từ cơ sở.

                                                                Thu Thủy