Thứ 7, 09/12/2023, 18:34[GMT+7]

Kiến Xương: Bồi dưỡng kiến thức về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 5, 05/10/2023 | 17:51:24
1,374 lượt xem
Chiều ngày 5/10, tại nhà văn hóa thị trấn Kiến Xương, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên đề về nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch và một số biện pháp phòng, chống theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị và trực tiếp truyền đạt các nội dung.

Các đại biểu được triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 35; triển khai các chuyên đề về một số bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống các thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh, phòng chống trong tình hình mới; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội…

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các quy trình, bước tiến hành xử lý, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch trên internet, mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên.

Thanh Huyền

(Đài TT-TH Kiến Xương)