Thứ 3, 05/12/2023, 01:56[GMT+7]

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Chủ nhật, 22/10/2023 | 10:52:50
655 lượt xem
Ngày 21/10, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội giữa nhiệm kỳ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương báo cáo với Đoàn công tác: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo cán bộ. Đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 với Đoàn công tác Trung ương. 

Trong thực hiện mô hình tổ chức cán bộ, tỉnh có 7/12 bí thư cấp huyện không là người địa phương, 45 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã (45/235 đơn vị), 94,75% bí thư đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản trả lời một số nội dung về phát triển kinh tế-xã hội theo yêu cầu của Đoàn công tác. 

Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kinh tế phục hồi và phát triển khá rõ nét, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 2021-2023 ước tăng bình quân 8,58%/năm; 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 76.608 tỷ đồng, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn tỉnh có khoảng 18.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 500 doanh nghiệp FDI. Hải Dương là tỉnh thứ 5 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2021-2022 của tỉnh đạt 102,4 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 2,2%/năm. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 1 tỷ USD (cấp mới 59 dự án, điều chỉnh vốn 78 lượt dự án).

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng nêu rõ một số hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp như:

Còn có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bị xử lý kỷ luật, hình sự.

Tăng trưởng kinh tế khá nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra (hơn 9%), còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội. Thu ngân sách nhà nước, thu nội địa luôn vượt dự toán giao, nhưng số thu thực tế giảm dần hằng năm. Giải ngân vốn đầu tư công hằng năm chưa đạt yêu cầu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. 

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá: Đảng bộ Hải Dương đã vượt qua những khó khăn của đầu nhiệm kỳ, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương với những kết quả thực chất, không chạy theo thành tích.

Các hạn chế, yếu kém đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận kỹ, xác định rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, cần được khắc phục.

Trong thời gian tới, cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chuẩn bị tốt cho bước phát triển tiếp theo. Tỉnh cần chủ động rà soát các mục tiêu Đại hội đề ra nhưng chưa đạt để có giải pháp thúc đẩy.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm đạt mọi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động tốt công tác luân chuyển cán bộ (có tầm nhìn cho 2 nhiệm kỳ) tạo nguồn nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhân sự lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhất là nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, bảo đảm cơ cấu theo quy định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2025-2030). Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng của các đảng bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,

Trong công tác phát triển đảng viên mới, Hải Dương cần đặt ra các chỉ tiêu phù hợp tình hình thực tiễn để xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, bảo đảm về chất lượng, không nhất thiết chạy theo số lượng, đồng thời làm tốt công tác quản lý đảng viên.

Nhấn mạnh Hải Dương là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh, là vùng đất "địa linh nhân kiệt" có nhiều nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế xã hội nhanh, mạnh và bền vững, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Đảng bộ tỉnh Hải Dương cần phải có nhiều quyết tâm, kỳ vọng, đặt ra nhiều mục tiêu để phấn đấu. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp phải luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu cao hơn để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã nêu trong Nghị quyết, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân trong tỉnh. 

Theo: nhandan.vn