Thứ 3, 05/12/2023, 02:22[GMT+7]

Đảng bộ phường Kỳ Bá trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Thứ 3, 07/11/2023 | 17:03:50
750 lượt xem
Sáng ngày 7/11, lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng tại phường Kỳ Bá.

23 đảng viên phường Kỳ Bá được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11.

Đợt này, Đảng bộ phường Kỳ Bá có 23 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó: 1 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 3 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 3 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 11 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi đảng.

Trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng các đảng viên, lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, phát huy kinh nghiệm, uy tín của mình đóng góp, hiến kế cho Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền, vận động con, cháu và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Nguyệt