Thứ 4, 06/12/2023, 08:41[GMT+7]

Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá vươn lên

Thứ 5, 16/11/2023 | 08:42:01
1,234 lượt xem
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định đó là “Tích cực đổi mới sáng tạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách hành chính (CCHC); thực hiện nghiêm túc cơ chế trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị”. Cụ thể hóa mục tiêu đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương).

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Năm 2022, Thái Bình xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố về chỉ số SIPAS, tăng 27 bậc so với năm 2021; chỉ số PAR INDEX xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021. Cùng với đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của tỉnh cũng có sự bứt phá, tăng 19 bậc so với năm trước, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Để đạt được những kết quả trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã xác định chủ đề của năm 2023 là “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá vươn lên”, đồng thời phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh phân cấp giải quyết TTHC; tăng cường số hóa hồ sơ, cải tiến quy trình giải quyết, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí; chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu. 

Ông Phạm Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Sở quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức đổi mới tư duy, tác phong giải quyết công việc theo tinh thần CCHC. Tận tình hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX, công dân thực hiện các TTHC theo phương thức trực tuyến. Thường xuyên rà soát các TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh công khai các TTHC mới, TTHC bổ sung, TTHC sửa đổi hoặc bãi bỏ. Sở cũng rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ngành giải quyết như: cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 2 ngày làm việc so với quy định 3 ngày làm việc; thủ tục quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xuống còn 18 ngày làm việc, giảm gần 50% thời gian thực hiện theo quy định; thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc...

Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Huyện xác định 7 nội dung cơ bản với 30 nhiệm vụ cụ thể thực hiện CCHC trong năm 2023, quy định thời gian hoàn thành, phân công trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp để tổ chức thực hiện. Kết quả đến hết quý III/2023 đã thực hiện 23/30 nhiệm vụ, đạt 76,7%; không có nhiệm vụ thực hiện chậm so với tiến độ đề ra. Những nỗ lực trong CCHC góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn.

Thời gian qua, Thái Bình đã tập trung đầu tư hạ tầng, xây dựng dữ liệu, nguồn nhân lực và bảo đảm hệ thống an toàn, an ninh mạng để đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong chính quyền số, tỷ lệ văn bản điện tử được ký số, tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thái Bình là 1 trong 19 tỉnh, thành phố hoàn thành trước hạn chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện trên địa bàn. Các kênh Zalo OA “Công dân số Thái Bình”, “Chính quyền số Thái Bình”, “Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp” thường xuyên cung cấp thông tin từ chính quyền tới người dân, doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) cho biết: 100% các văn bản chỉ đạo, điều hành của thị trấn đều được ký số tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tiết kiệm được thời gian, giúp đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn. Cùng với đó, thị trấn đã thành lập tổ công nghệ số ở 16 tổ dân phố hướng dẫn người dân tiếp cận được các tiện ích về chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tốt hơn. 9 tháng đầu năm 2023, thị trấn tiếp nhận 1.100 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đã hoàn thành giải quyết 100% theo đúng thời gian quy định.

“Đòn bẩy” để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra

Hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, Thái Bình tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh CCHC, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị về CCHC và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. UBND tỉnh thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; 3 tổ công tác chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn tại, vướng mắc do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Đến nay, nhiều nhiệm vụ cấp bách đã được chỉ đạo giải quyết và hoàn thành. UBND tỉnh cũng tổ chức đoàn công tác làm việc với 5 huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quyết định về chỉ số PCI và quy định trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Tổ chức hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Nhờ chú trọng đẩy mạnh CCHC, thay đổi tư duy, lề lối, tác phong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, đưa Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư với Khu kinh tế, mở ra những cơ hội hợp tác đầy triển vọng phát triển trong tương lai. Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 274 dự án với tổng số vốn đăng ký 57.149,4 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 1 tỷ USD, cao hơn số vốn đầu tư FDI từ năm 2020 trở về trước. Tính đến tháng 6/2023 có 313 dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp còn hiệu lực (219 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh) với tổng số vốn 123.466 tỷ đồng. Thái Bình vẫn giữ vững vị trí nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiệm vụ đặt ra trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Thái Bình là rất nặng nề; trong đó tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, tỉnh đã xác định đổi mới tư duy mạnh mẽ, thay đổi cách tiếp cận, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, tôn trọng thực tiễn khách quan, không cứng nhắc, bám sát khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ, giải quyết hiệu quả. Từ đó tạo bước đột phá trong công cuộc CCHC, đưa CCHC trở thành “đòn bẩy” để hiện thực hóa những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển.


Mạnh Cường