Thứ 5, 30/11/2023, 15:36[GMT+7]

Những ý kiến tâm huyết, hiến kế thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp

Thứ 6, 17/11/2023 | 08:52:36
579 lượt xem
Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tổ chức ngày 13/11, đã có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Phóng viên Báo Thái Bình ghi lại ý kiến của một số đại biểu.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với quan điểm “Nhà đầu tư là đối tác thân thiết, sự phát triển của nhà đầu tư gắn liền với sự phát triển của Thái Bình”, Thái Bình có những cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư tại Khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp. Qua đó tăng thu ngân sách Nhà nước, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trong Nghị quyết đã xác định khâu đột phá: “Đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”. Thực tế, chúng ta có nhiều trường dạy nghề nhưng chưa thể dự báo được những lĩnh vực nào mà các doanh nghiệp hiện nay đang cần. Để đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, theo tôi, tỉnh cần có chính sách tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều quan trọng phải hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, triển khai dự án, các doanh nghiệp sẽ đào tạo nhân lực theo đúng vị trí việc làm.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tôi rất ấn tượng với sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong thời gian qua. Các cấp, các ngành đều bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển để tập trung triển khai thực hiện, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đó rõ nét nhất là phát triển hạ tầng và Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tôi thấy còn một số tồn tại như: năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành còn nhiều hạn chế; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Tôi đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm; sớm có chỉ đạo thực hiện chủ trương quai đê lấn biển để mở rộng không gian phát triển; quan tâm hỗ trợ ngành nông nghiệp tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Đồng chí Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực như thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội... Để đóng góp vào thành tích chung đó, Sở Giao thông Vận tải đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, tích cực tham mưu cho tỉnh, các ngành liên quan thực hiện quy hoạch tỉnh, trong đó có quy hoạch về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Tuy nhiên đến nay, Thái Bình mới chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng vào hệ thống đường bộ, trong khi Thái Bình là tỉnh có 3 mặt giáp sông, 1 mặt giáp biển, do đó tôi đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung quy hoạch, phát triển hệ thống cảng biển cũng như hệ thống đường thủy nội địa bởi đây là phương tiện vận chuyển được tải trọng lớn, giá thành rẻ, thúc đẩy thu hút đầu tư về địa bàn. Cùng với đó, cần quan tâm nâng mức duy tu bảo dưỡng đường bộ; kiện toàn và nâng cao ý thức trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm chất lượng, khối lượng công việc đề ra. Trước mắt, để đạt được mục tiêu năm 2023, theo tôi các ngành, các địa phương cần tích cực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, khai thác tối đa nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, người đứng đầu các cấp cần quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là ở những địa phương thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Nhóm phóng viên