Chủ nhật, 03/03/2024, 00:25[GMT+7]

Hưng Hà xây dựng chính quyền vì dân phục vụ

Thứ 5, 30/11/2023 | 21:37:27
1,905 lượt xem
Dù mới được triển khai song việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện Hưng Hà bước đầu đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của hệ thống chính quyền cơ sở, nhất là xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Video: 301123-_HUNG_HA_XAY_DUNG_CHINH_QUYEN.mp4?_t=1701399948

Đào Quyên - Anh Dân