Thứ 6, 01/03/2024, 12:23[GMT+7]

Triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:58:32
4,469 lượt xem
Sáng ngày 8/12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Các vị trí việc làm được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Các vị trí việc làm được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ góp phần thực hiện được 3 mục tiêu của việc xây dựng vị trí việc làm của hệ thống chính trị gồm: đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo  vị trí việc làm. Việc xác định vị trí việc làm theo hướng dẫn thống nhất của bộ, ngành, lĩnh vực bảo đảm tính thống nhất, liên thông trong hệ thống các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, khắc phục toàn bộ tồn tại, hạn chế đối với việc xác định vị trí việc làm gắn với ngạch tối thiểu như quy định trước đây.

Đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời nêu lên những vướng mắc, bất cập, khó khăn và kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh xây dựng đề án vị trí việc làm là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng dù khó vẫn phải làm, đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt hơn, người đứng đầu địa phương, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính nhiệm vụ này; phấn đấu chất lượng cao nhất trong điều kiện cụ thể, bảo đảm các nguyên tắc chung, nhưng cần linh hoạt, không chủ quan, không hời hợt, cần phân cấp trách nhiệm cho các địa phương. Các bộ, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những vướng mắc, tồn tại để triển khai. 

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc phê duyệt tất cả các đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải kết thúc trước ngày 31/3/2024.

Xuân Phương