Thứ 2, 26/02/2024, 18:22[GMT+7]

Huyện ủy Hưng Hà: Tổ chức kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thứ 4, 20/12/2023 | 17:46:15
1,236 lượt xem
Chiều ngày 20/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức kỳ họp thứ 79 nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số phòng, ban của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp 15 kỳ, ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, 40 kế hoạch, 6 chỉ thị, 30 thông báo chủ trương, 65 báo cáo, 150 quyết định và trên 30 văn bản khác. Trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Hưng Hà đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân tại 100% xã, thị trấn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường và thực hiện đúng quy định. Cấp ủy huyện và cơ sở đã tổ chức thực hiện 79 cuộc kiểm tra đối với 113 tổ chức đảng và 162 đảng viên; tiến hành 119 cuộc giám sát chuyên đề đối với 326 tổ chức cơ sở đảng và 156 đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2023.

Lãnh đạo Huyện ủy Hưng Hà phát biểu tại kỳ họp. 

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn và cầu thị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân, ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023; tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Thanh Thủy