Thứ 5, 22/02/2024, 11:27[GMT+7]

Toàn tỉnh trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2.132 đảng viên trong đợt 3/2/2024

Thứ 3, 30/01/2024 | 09:22:30
1,046 lượt xem
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2.112 đảng viên; truy tặng Huy hiệu Đảng cho 20 đảng viên đủ tiêu chuẩn trong Đảng bộ tỉnh.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 3/2/2024 tại Đảng bộ xã Chí Hòa (Hưng Hà).

Trong số 2.112 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 18 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 46 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 199 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 544 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 50, 45,40,30 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đồng chí đảng viên vào sự lớn mạnh không ngừng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là những đồng chí luôn tích cực, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, hoàn thành các nhiệm vụ được Tổ quốc và nhân dân giao phó, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

 Đào Quyên