Thứ 4, 28/02/2024, 02:35[GMT+7]

Mùa xuân ơn Đảng, ơn Bác Hồ

Thứ 7, 10/02/2024 | 21:11:08
1,900 lượt xem
Trong niềm hân hoan, phấn khởi đón xuân Giáp Thìn 2024, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - người đã sáng lập, rèn luyện Đảng ta, mang đến những mùa xuân bất tận cho đất nước. Càng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại càng khơi dậy trong mỗi người con đất Việt khát vọng vươn lên, nỗ lực cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Đảng mang đến những mùa xuân bất tận cho đất nước

Cách đây 94 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật ý nghĩa, Đảng ta ra đời đúng vào mùa xuân - mùa tươi đẹp nhất trong năm. Kể từ mùa xuân ấy, con thuyền cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chung sức đồng lòng của toàn dân ta đã vượt qua bao khó khăn, thử thách để cập bến bờ vinh quang, mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 94 mùa xuân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu, thuộc địa đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân”.

Những thành tựu Việt Nam đạt được trước hết bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết và sự đồng thuận “ý Đảng - lòng dân”. Vì thế, niềm tin về một Đảng trong sạch, vững mạnh để dẫn dắt nhân dân thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc ngày càng được củng cố. Niềm tin ấy càng được nhân lên khi Đảng ta không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn; tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khi công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đã được Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh hơn bao giờ hết, được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đất nước phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc đã chứng tỏ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta; tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Hôm nay, nhớ lại chặng đường dài mà Đảng ta đã đi qua, chúng ta càng thấy Đảng ta thật là vĩ đại, đúng như Bác Hồ đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam càng thêm tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, càng ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng; không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vì mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước cách mạng, đoàn kết vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, linh hoạt, đột phá mang tính quyết định nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; từ đó khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, sự đồng thuận rộng lớn, khí thế thi đua sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thái Bình ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trong khu vực đồng bằng sông Hồng và trong cả nước, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

“Quê hương năm tấn” với 5 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm giờ đây đang vươn mình trở thành vùng đất trù phú với nhiều lợi thế, tiềm năng, cơ hội phát triển do chính bàn tay, khối óc của những con người nơi đây tạo ra. Hòa vào suối nguồn mạch sống ấy là lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu, mừng Đảng ta 94 mùa xuân. Một lòng sắt son theo Đảng, theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nguyện phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, nỗ lực đổi mới, sáng tạo hành động, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Chào đón năm mới, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 94 mùa xuân. Với bao niềm tin yêu, hy vọng khi mùa xuân đến, mỗi chúng ta biến lòng biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ bằng những hành động thiết thực để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn”, mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân Thái Bình nói riêng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng tiếp tục chinh phục những mục tiêu, khát vọng mới trong năm mới nhằm đưa đất nước ta từng bước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mạnh Cường

  • Từ khóa