Chủ nhật, 03/03/2024, 09:16[GMT+7]

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Chủ nhật, 11/02/2024 | 15:52:43
3,916 lượt xem
Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Video: C3%A1_c%E1%BB%9D_v%E1%BA%BB_vang_c%E1%BB%A7a_%C4%90%E1%BA%A3ng_s1.mp4?_t=1707641502

 Theo: qdnd.vn