Thứ 4, 17/04/2024, 20:19[GMT+7]

Quỳnh Phụ gỡ khó trong phát triển đảng viên mới

Thứ 2, 26/02/2024 | 18:07:14
2,504 lượt xem
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Quỳnh Phụ đề ra mục tiêu kết nạp 750 đảng viên mới, trung bình mỗi năm kết nạp 150 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số đảng viên mới được kết nạp là 419 đảng viên.

Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh lớp 12 Trường THPT Phụ Dực năm học 2022-2023.

Mặc dù vẫn còn khó khăn trong công tác phát triển đảng viên song với quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới. Trong đó, tập trung chủ yếu vào 3 giải pháp chính: tạo nguồn phát triển đảng viên trong các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; tập trung phát triển đảng viên ở các trường THPT và đẩy mạnh phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. 

Đối với tạo nguồn phát triển đảng viên trong tổ chức chính trị  - xã hội ở cơ sở, huyện chỉ đạo tập trung chủ yếu là hội phụ nữ, hội nông dân. Hiện nay số quần chúng, nhất là quần chúng là cán bộ chủ chốt ở 2 đoàn thể này tại các địa phương chưa là đảng viên chiếm trên 50%. 

Đối với phát triển đảng viên ở các trường THPT, từ năm 2023 huyện chú trọng rà soát nguồn là những học sinh lớp 12 ưu tú trong học tập và có phẩm chất đạo đức tốt để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Năm 2023, có 2 học sinh ưu tú lớp 12 của Trường THPT Phụ Dực được kết nạp Đảng. 

Ngoài ra, Huyện ủy ban hành kế hoạch thành lập chi bộ và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn huyện. Các doanh nghiệp khi thành lập chi bộ sẽ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên trong quá trình sinh hoạt đảng. Đồng thời, Huyện ủy yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở rà soát, tuyên truyền, vận động quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp và tham mưu với chủ sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày