Thứ 3, 28/05/2024, 08:07[GMT+7]

Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:09:59
2,034 lượt xem
Ngày 24/4 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2024. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã thông tin sâu về những nội dung quan trọng, điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi.

Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân thông tin về Luật Đất đai sửa đổi.

Theo đó, một số điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi là: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất. Đất đai là nguồn lực to lớn cần được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; không để bị suy thoái, huỷ hoại, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Nội dung trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc xử lý cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ cấp cao thời gian qua.

Đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu với Thường trực cấp ủy triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trong công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tuyên truyền, làm rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Khẳng định việc xử lý nghiêm cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, ý nguyện của nhân dân; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Ban Tuyên giáo cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, nhất là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày