Thứ 3, 28/05/2024, 04:33[GMT+7]

Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:34:23
630 lượt xem
Ngày 13/5, Đoàn Kiểm tra số 3 của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ và khẳng định mục đích của việc kiểm tra lần này nhằm kịp thời ghi nhận các kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng như các cấp ủy, tổ chức Đảng liên quan. Từ đó có những hướng dẫn, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, để tiếp tục triển khai tốt hơn trong thời gian tới.

Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong kế hoạch kiểm tra, tiếp tục quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 10 của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương, đề cao trách nhiệm, chủ động báo cáo trung thực; phối hợp chặt chẽ với đoàn để hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, đạt mục đích, yêu cầu kế hoạch kiểm tra.

Đại tướng Lương Cường lưu ý, Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, vì vậy ngoài những nội dung trong Kế hoạch 10 cần làm rõ sâu hơn 5 nội dung về đánh giá công tác nắm tình hình, công tác phối hợp các cơ quan chức năng trong bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động của Ban chỉ đạo 35 trong đấu tranh phản bác các hoạt động sai trái, thù địch; kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo tín ngưỡng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký báo cáo với Đoàn kiểm tra. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hoạt động kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương là cơ hội tốt để các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh nắm rõ, sâu sắc hơn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát những hạn chế, tồn tại, kịp thời khắc phục và triển khai tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới.

Quảng Ninh là địa bàn rất đặc thù, đây vừa là cơ hội và thách thức đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là ảnh hưởng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, những năm qua, toàn Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, chú trọng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó có công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trọng tâm là bảo vệ sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về chính trị; bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội… để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đặc biệt là những người đứng đầu tổ chức Đảng các cấp; thường xuyên quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ của Đảng, nhà nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Thành viên Đoàn kiểm tra số 3 phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã bám sát Đề cương, phản ánh cơ bản về thực trạng, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; mạnh dạn chỉ ra những hạn chế và đề xuất các kiến nghị cụ thể. Đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện báo cáo trên cơ sở các ý kiến của Đoàn và các đại biểu dự hội nghị. 

Theo: nhandan.vn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày