Thứ 5, 25/07/2024, 08:37[GMT+7]

Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ 6, 28/06/2024 | 07:59:25
1,104 lượt xem
Ngày 27/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại hội nghị, Đoàn công tác nghe đại diện Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, định hướng, chiến lược, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện và trong Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi làm rõ một số nội dung.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, định hướng lớn về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhiều văn bản quan trọng của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước đã được tham mưu ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.

Công tác quản lý tài nguyên được quan tâm, chú trọng hơn; nhất là công tác điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, quy hoạch các loại tài nguyên được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ môi trường bám sát chủ trương xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái được quan tâm thực hiện hiệu quả; thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai chủ động, tích cực; việc dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai được quan tâm đầu tư, hiện đại hóa.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội XIII đã đạt và vượt, như: tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước hợp vệ sinh năm 2022 là 96,2% (chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025 là 95-100%); tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt khoảng 96% (chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 90%); tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 đạt 42,02% (chỉ tiêu đến năm 2025 là 42%); ...

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra một số vấn đề đặt ra về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,… mà Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày