Thứ 3, 06/12/2022, 08:25[GMT+7]

Sân vận động dát vàng ở World Cup 2022

Thứ 7, 12/11/2022 | 07:48:18
570 lượt xem
Sân vận động Lusail lớn nhất tại World Cup 2022 với thiết kế hơn 80.000 chỗ ngồi, mặt ngoài sân được dát vàng. Kinh phí hoàn thiện công trình khoảng 767 triệu USD.

Video: S%C3%A2n_v9ng_d%C3%A1t_v%C3%A0ng_%E1%BB%9F_World_Cup_2022.mp4?_t=1668214031

 Theo: vnexpress.net