Thứ 7, 28/01/2023, 20:22[GMT+7]

Thống nhất nội dung chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2023

Thứ 6, 30/12/2022 | 16:25:39
5,517 lượt xem
Chiều ngày 30/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương thống nhất nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nội dung giám sát và phản biện xã hội đã đề ra. Công tác giám sát của MTTQ các huyện, thành phố đi vào nền nếp, chủ động trong việc lựa chọn, tổ chức thực hiện giám sát với nhiều nội dung thiết thực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các câp. 

Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên sẽ tập trung giám sát, phản biện xã hội vào 11 nội dung, trong đó chú trọng các nội dung như: Giám sát việt giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; giám sát công tác quản lý, sử dụng đất đai các cơ sở tôn giáo; giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua các nội dung chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2023.

Tiến Đạt